Alle vlees is hooi

Zeefdruk geïnspireerd op het bekende werk “De Hooiwagen” van schilder Jeroen Bosch. Een van de theorieen is dat dit schilderij gaat over het Middeleeuws gezegde “tis al hoy”, ook wel “alle vlees is hooi”, verwijzend naar de vergankelijkheid van de mens. Dit gezegde zou weer gebaseerd zijn op onderstaande deel van de Bijbel:

Jesaja, 40:6-7.

Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de Heer erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’

Screenprint based on the well-known work “The Hay Wagon” of my hometown painter Jeroen Bosch. One of the theories about the painting is that it’s based on a Middel-Age saying “alle vlees is hooi”, which means “all flesh is hay”, about the transiency of mankind. This saying is in its turn problably based on Jesaja, 40:6-7. of the Bible:

A voice says, “Cry out.” And I said, “What shall I cry?” All people are like grass, and all their faithfulness is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are grass.

ninotchka.nl-alle vlees is hooi screenprint
ninotchka.nl-alle-vlees-is hooi screenprint 2
ninotchka.nl-alle vlees is hooi-card
ninotchka.nl-alle vlees is hooi-card 2
ninotchka.nl-alle vlees is hooi